Deelnemende organisaties

SAMENWERKINGSVERBAND SPORTVERENIGINGEN EN ORGANISATIES DE BENGELE NEDERWEERT

Badminton.... Een fijne sport!.......
Badminton is een zéér fysieke sport. Zowel de recreant als de competitiespeler kan zich volledig in deze sport uitleven.

www.veredot.nl