Samenwerkingspartners

SAMENWERKINGSVERBAND SPORTVERENIGINGEN EN ORGANISATIES DE BENGELE NEDERWEERT

Sport Nederweert is een enthousiast en vooruitstrevend tream combinatiefunctionarissen sport binnen welzijnsorganisatie Vorkmeer. Sport Nederweert schpet voorwaarden voor alle inwoners van Nederweert in beweging te krijgen en te behouden. Dit wordt gedaan door eht ontwikkelen van een laagdrempeling, uitdagend en aantrekkelijk sport- en beweegaanbod. Sport Nederweert is de verbindende factor voor de maatschappelijke partners en werken nauw samen met oa sportaanbieders, scholen, kinderopvangcentra en zorginstellingen.

Facebook Sport Nederweert