Home

SAMENWERKINGSVERBAND SPORTVERENIGINGEN EN ORGANISATIES DE BENGELE NEDERWEERT

Een avond in het teken van trots zijn... samen op zoek naar de Bengele Beweegt 2.0. Roy van Bureau Negen vat kort het verloop van de opstart van het initiatief de Bengele Beweegt samen en meld dat we vooral trots moeten zijn. “We willen met z’n allen soms vergeten wat we al behaald hebben.” De zaal gevuld met ruim 30 leden en bestuursleden van alle betrokkenen krijgen uitleg middels een inspirerende presentatie. Roy neemt iedereen mee in de ontwikkeling van Nederweert, en geeft een duidelijke visie over interessante invloeden en de hieruit voortkomende gevolgen voor de verenigingen. Waar anderen hakken in het zand zetten, is het opvallend dat er in deze groep alleen maar een WIJ gevoel heerst met een HANDS ON visie. Uit de vragen die uit de zaal komen wordt snel duidelijk dat de groep gevoed wil worden. Ze willen weten hoe nu verder! Erna, directrice van Merenscholen kan dit goed uitleggen, “we hebben elkaar afgelopen periode goed leren kennen, en hierdoor een vertrouwensband opgebouwd. Dit is een must have om volgende stappen te kunnen zetten, dat hier nu om gevraagd wordt is een logische vervolgstap.” De avond wordt actief voortgezet, alle aanwezigen krijgen de kans om samen in een groep plaats te nemen. Doel hiervan is om zelf de uitdagingen van vandaag te benoemen. Een kans die Huibert van NTC’72 meteen met 2 handen aanpakt. “Ik vind het belangrijk om meteen met een groep de knelpunten met een hoge prioriteit op te pakken.” Leon van Jumping Giants is van mening dat het tijd is om kennis te gaan delen. We zijn zo goed bezig om onze huisvestiging hier op de Bengele toekomst bestendig te maken, laten we niet vergeten om deze aandacht ook aan onze bewoners te geven. Daarmee geeft Peter van Merefeldia een duidelijke visie, waar velen zich hardop bij aansluiten. Na de presentaties van de groepen, hoor je iedereen denken, leuk deze verhalen, maar wij zijn doeners, dus hoe nu verder? Roy van Bureau Negen neemt het woord en vertelt verder… “ Zet 26 juni maar alvast in je agenda, want dan is er de jaarlijkse netwerkbijeenkomst”. Tot die tijd heeft het bestuur de tijd om zich te buigen over alle ideeën, en op deze avond gaan we als bestuur nieuwe projecten presenteren, geeft Niek voorzitter van de Bengele Beweegt aan. De zaal is stil, en ik denk aan de mooie woorden van Rob van NTC’72, “Omdenken is onze Key tot Succes” Waar anderen stoppen gaan wij verder, daar ligt onze kracht, waren zijn woorden. Het sexy Bengels Blond Biertje, we hebben een achterban met veel draagkracht, inspiratie en dit is geweldig om hiermee samen te mogen werken! Echt er zijn zoveel ideeën aangedragen, en daar gaan we zeker iets op korte termijn mee doen! Niek voorzitter van VC Fortutas en De Bengele Beweegt geeft na de bijeenkomst aan: “Het is zo geweldig om met deze groep samen te werken, ik word zo blij van het Bengele Beweegt gevoel wat we samen dragen. En het beste idee van de avond is het Bengels Blondje, daar proost ik op!

Bekijk hier de presentatie van de verenigingsavond