Visie

SAMENWERKINGSVERBAND SPORTVERENIGINGEN EN ORGANISATIES DE BENGELE NEDERWEERT

De veranderende samenleving waar participatie, ontmoeting, zelfsturing en maatschappelijk ondernemen steeds meer centraal komen te staan, vraagt om een andere rol van traditionele sportparken en aanbieders. Zowel de accommodaties als het aanbod zullen meer aan moeten sluiten bij de behoeften van de maatschappelijke partners en de buurt of de wijk. Het maatschappelijk rendement en de toeloop naar de accommodatie neemt hiermee toe en de huidige bewoners van De Bengele profiteren hiervan.

De Bengele streeft er dan ook naar om te transformeren naar een buurtpark en daarmee tot dé sociale ontmoetingsplaats in Nederweert. Voor alle leeftijds- en doelgroepen is een gevarieerd, vernieuwend en kwalitatief hoogwaardig sport-, beweeg en cultureel aanbod aanwezig.  Er ontstaat een open, uitnodigende omgeving waarin wordt samengewerkt met andere maatschappelijke partners waardoor ook overdag de totale omgeving beter benut gaat worden.  Buurtpark De Bengele wordt een omgeving waar vrijwilligers en professionals elkaar versterken waarbij ontmoeten, ontspannen en ontwikkelen centraal staan.

Er zijn vier speerpunten gekozen:

  1. Een Leven Lang
  2. Samen Sterker
  3. Open omgeving
  4. Communicatie

Per speerpunt is een werkgroep geformeerd met deelnemers uit de verschillende organisaties. Voor meer informatie zie Werkgroepen.