Droombeeld

SAMENWERKINGSVERBAND SPORTVERENIGINGEN EN ORGANISATIES DE BENGELE NEDERWEERT

2 oktober 2018

"De Bengele uitgeroepen tot de voorbeeldomgeving van Limburg"

Tijdens het jaarlijkse vrijwilligerscongres is De Bengele uitgeroepen tot dé voorbeeldomgeving van Limburg. Op het park zijn diverse sportverenigingen, een basisschool, een kinderopvang een jongeren ontmoetingsplaats en een schutterij gevestigd, er is een uitgebreid aanbod op het gebied van vrije tijd te vinden en er vinden diverse evenementen plaats. Daarmee is De Bengele een echte ontmoetingsplaats voor jong en oud geworden. De Bengele heeft niet alleen een functie op het gebied van sport en vrije tijd, maar ook op het gebied van zorg en welzijn.

Zo worden er ’s ochtends speciale beweegprogramma’s aangeboden aan de cliënten van zorgcentrum St. Joseph, sport de schooljeugd dagelijks op de accommodatie en is er een overeenkomst gesloten met de kinderopvangorganisatie voor activiteiten na schooltijd. Iedere dinsdag en donderdag starten nordic walking groepen vanaf de accommodatie en voor mensen met een beperking is ook een specifiek aanbod ontwikkeld. Senioren wandelen dagelijks op speciale wandelroutes en genieten op de zitbankjes van het aanwezige groen en de sportende kinderen. De jongeren die dagelijks aanwezig zijn bij de JOP ondersteunen bij trainingen en hebben hun eigen sportteam opgericht. Zij spelen ’s avonds allerlei wedstrijden tegen leeftijdsgenoten uit Nederweert en Weert.

Het park is duurzaam en innovatief. Zo wordt het hemelwater opgevangen in een centrale waterplas die voor een deel dienst doet als visvijver en het regenwater wordt gebruikt voor het beregenen van de aanwezige grasvelden. Bovendien is met led-verlichting een speciale beweegroute voor sportieve senioren aangelegd. Alle hekken zijn verwijderd en er is één centrale toegang gecreëerd.

Ook was de jury erg onder de indruk van de gezamenlijke marketing-en communicatieaanpak. Mascotte Bennie Bengele is dé mascotte van het park en onder de naam Bengele Beweegt worden gezamenlijke arrangementen voor onder meer kinderen (kinderfeestjes), bedrijfsleven (teambuildingdagen) en ouderen (vitaliteitsprogramma’s) aangeboden. Via de website www.bengelebeweegt.nl worden de mensen geïnformeerd over de mogelijkheden en tevens wordt viermaal per jaar een gezamenlijke krant uitgegeven. Ook vindt er jaarlijks een open dag plaats. Tevens is er een parkabonnement geïntroduceerd, waardoor je zowel kunt voetballen, tennissen, volleyballen als basketballen zonder lid te worden van één vereniging.

Spil in deze bruisende omgeving is de combinatiefunctionaris die zich onder meer bezighoudt met sportstimulering, productontwikkeling, verenigingsondersteuning, marketing en communicatie en sportparkmanagement. Ook wordt nauw samengewerkt met Citaverde van waaruit leerlingen worden ingezet voor maatschappelijke stages en zijn meerdere leerwerkplekken ingevuld.

Er is een coöperatie De Bengele opgericht, waar alle bewoners van De Bengele lid van zijn. De coöperatie beheert en onderhoudt De Bengele, verzorgt de gezamenlijke inkoop, maar neemt bijvoorbeeld ook bestuurstaken over. Zo zijn er twee penningmeesters die voor alle verenigingen werken. De verenigingen hebben hun eigen identiteit behouden en zijn door de komst van de coöperatie bestuurlijk ontlast. De coöperatie beheert tevens het opgerichte Bengele Fonds, met subsidies, schenkingen en donaties om allerlei maatschappelijk initiatieven te kunnen uitvoeren.

Alle ideeën ontstonden tijdens een bijeenkomst op 2 oktober 2014 waar diverse leden van de samenwerkende organisaties aanwezig waren. En met succes: De Bengele is een maatschappelijke ontmoetingsplaats geworden voor vele inwoners en dient als goed voorbeeld voor de totale regio.