Samenwerkingspartners

SAMENWERKINGSVERBAND SPORTVERENIGINGEN EN ORGANISATIES DE BENGELE NEDERWEERT

De Bengele Beweegt werkt samen met onderstaande partners om zo de doelen in Nederweert te realiseren.

www.nederweert24.nl

Bij SGL zorgen mensen met aandacht voor mensen die daarmee zelf meer uit hun leven halen. De locaties zijn verspreid over de provincie Limburg en zijn kleinschalig en persoonlijk. SGL helpt om met een lichamelijke, zintuiglijke of meervoudige handicap of hersenletsel (bijvoorbeeld na een ongeluk of een hersenbloeding) toch een zo normaal en zelfstandig mogelijk leven te leiden en deel te nemen aan de maatschappij. SGL geeft specialistische zorg en ondersteuning aan mensen met hersenletsel, mensen met een (zware) fysieke handicap en mensen die afhankelijk zijn van ademhalingsondersteuning.

www.sgl-zorg.nl

Sport en bewegen draagt bij aan het welzijn van mensen. Iedereen moet de mogelijkheid hebben om te sporten, ook mensen met een beperking. Net zoals anderen, sporten mensen met een beperking voor hun ontspanning en plezier. Daarnaast hebben zij er profijt van in het dagelijks leven. Door het sporten leren zij nieuwe mensen kennen en worden zij actief betrokken bij hun sportomgeving. Sport draagt bij aan een grotere zelfstandigheid en zelfwaardering. De doelstellingen van het project zijn het verhogen van de sportdeelname door jeugdigen en volwassenen vanuit de doelgroep en het vergroten van het sportaanbod voor mensen met een beperking.

www.ikkansporten.nl

 

Gympoint Nederweert is de 5e Gympoint-vestiging in Nederland. Het sportaanbod van Gympoint in Nederweert is:

 • Ouder- en kindgymnastiek
 • Peuter- en kleutergymnastiek
 • Recreatief toestelturnen
 • Wedstrijdturnen
 • Sportfitgym

www.gympoint.nl

 

 

PSW biedt zorg en ondersteuning aan kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking bij wonen, dagbesteding/werken/onderwijs en vrije tijd. Dit doet de organisatie vanuit de basishouding dat kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking recht hebben op een eigen, volwaardige plaats in de samenleving.

www.pswml.nl

Sportcentrum de Bengele is een multifuncioneel sport- en evenementencentrum dat buiten de sport ook geschikt is voor evenementen.

www.sportcentrumdebengele.nl

Sport Nederweert is een enthousiast en vooruitstrevend team van combinatiefunctionarissen. Sport Nederweert heeft als doel alle inwoners van Nederweert in beweging te krijgen en te houden. Dit wordt onder andere gedaan door het ontwikkelen van een laagdrempelig, uitdagend en aantrekkelijk sport- en beweegaanbod. Sport Nederweert is de verbindende factor voor de maatschappelijke partners en ze werken nauw samen met onder andere sportaanbieders, scholen, kinderopvangcentra en zorginstellingen.

Facebook Sport Nederweert

Shin staat voor geest en Tai voor lichaam; een mooie balans in een goede combinatie. Shintai kent twee onderdelen:

 • Judo, health & more
  Met lessen als Judo, Karate, MMA, Kickboksen, TaiChi en Mhay Thai
 • Dance, body & more
  Met lessen als jazz dance, poledance en bodyfit

www.shintainederweert.nl

www.nederweert.nl