Home

SAMENWERKINGSVERBAND SPORTVERENIGINGEN EN ORGANISATIES DE BENGELE NEDERWEERT

Tijdens de themaraad van 21 oktober jl. presenteerden de leden van de Stuurgroep ‘gebiedsontwikkeling sport- en recreatiezone Nederweert’ verschillende scenario’s met bijbehorende kosten voor de gebiedsontwikkeling van de ‘Bengele beweegt – de Uijtwijck’ aan de gemeenteraad en geïnteresseerden. Er is achter de schermen hard gewerkt aan het concretiseren van de visie die eerder voor de ontwikkeling van het gebied in Nederweert werd opgesteld. 

Scenario’s

De visie op de gebiedsontwikkeling is gebaseerd op een aantal bouwstenen. Dan gaat het om sport, verkeersveiligheid, een centrale accommodatie / ontmoetingsplek voor diverse verenigingen, een leefbaarheidspark, (maatschappelijk) ondernemerschap en onderwijs. Er vond een verdiepingsslag plaats waarbij de bouwstenen zijn verwerkt tot een zestal scenario’s. Deze scenario’s variëren van ‘beheersmatig’ tot ‘investeren’ in de toekomst van de verenigingen en de gemeenschap”.

Meerwaarde

Ook in de huidige situatie moeten kosten gemaakt worden om de sportvoorzieningen en accommodaties op orde te houden. De stuurgroep ziet kansen én mogelijkheden om de benodigde investeringen slim en vernieuwend te doen waardoor een grote sportieve, sociale en maatschappelijke meerwaarde ontstaat.

Eindplaatje

Aan de hand van de opbouw van de verschillende scenario’s werd duidelijk hoe de functies in het gebied ruimtelijk met elkaar verbonden zijn. Als r.k.s.v. Merefeldia (deels) op kunstgras gaat voetballen, valt er mogelijk ruimte vrij in het totale gebied. Hierdoor wordt bijvoorbeeld een centrale entree van het gebied aan de westzijde mogelijk. Dit zorgt vervolgens dat er ruimte ontstaat voor mogelijkheden voor beachsporten (volleybal, handbal) en een goede oplossing voor een kiss-and-ride voorziening voor de school. Een ruimtelijk eindplaatje waar alle verenigingen zich in kunnen vinden is complex en is ook nog niet. “Daar gaan we de komende periode aan puzzelen” aldus Niek Creemers namens de stuurgroep. “Wel is duidelijk dat wanneer de verschillende partijen in het gebied zich samenpakken, er mooie dingen kunnen ontstaan”.

Sociale, maatschappelijke en sportieve meerwaarde

Het gaat bij de sport- en recreatiezone in Nederweert al lang niet meer om alleen maar sporten. De combinatie van sport, onderwijs en maatschappelijke activiteiten biedt vele kansen. Maurice Brouns werkt als lid van de stuurgroep naast de visie op de gebiedsontwikkeling ook aan een sociaal-maatschappelijke visie voor het samenwerkingsverband ‘Bengele beweegt – de Uijtwijck’. Hierin wordt met de betrokken partners de ambities en kansen concreet uitgewerkt op het vlak van gezondheid, leefbaarheid / sociale cohesie, (verkeers)veiligheid, de ontwikkeling van jeugd en jong volwassenen, erfgoed en cultuur en maatschappelijk ondernemerschap. Samenwerking is noodzakelijk en levert wat op. “Enkele jaren geleden zagen de verschillende verenigingen elkaar nog als concurrenten. Nu zitten we maandelijks met elkaar om tafel om te bespreken hoe we elkaar kunnen helpen. Dat heeft nu al vele mooie initiatieven opgeleverd”, aldus Peter Lenders van de stuurgroep.

Investering en perspectief

De zes scenario’s die nu voorliggen zijn op hoofdlijnen doorgerekend door deskundigen. De investeringen gemoeid met de scenario’s variëren van 3,8 mln tot 13,6 mln. Dat zijn forse bedragen en er zal nog aardig wat gestudeerd moeten worden alvorens hierover een besluit genomen kan worden. De aanwezige verenigingen tijdens de avond vroegen zich af hoe dit zich verhoudt tot de noodzakelijke investeringen voor onderhoud in de accommodaties op korte termijn? Wethouder Koolen die zeer tevreden is over het verloop van de avond, gaf aan dat de gemeente ernaar streeft om in de eerste helft van volgend jaar meer duidelijkheid te geven over de plannen. “De verenigingen hebben behoefte aan perspectief” aldus Koolen.