Samenwerkingspartners

SAMENWERKINGSVERBAND SPORTVERENIGINGEN EN ORGANISATIES DE BENGELE NEDERWEERT

Sport en bewegen draagt bij aan het welzijn van mensen. Iedereen moet de mogelijkheid hebben om te sporten, ook mensen met een beperking. Net zoals anderen, sporten mensen met een beperking voor hun ontspanning en plezier. Daarnaast hebben zij er profijt van in het dagelijks leven. Door het sporten leren zij nieuwe mensen kennen en worden zij actief betrokken bij hun sportomgeving. Sport draagt bij aan een grotere zelfstandigheid en zelfwaardering. De doelstellingen van het project zijn het verhogen van de sportdeelname door jeugdigen en volwassenen vanuit de doelgroep en het vergroten van het sportaanbod voor mensen met een beperking.

www.ikkansporten.nl